Pogoji poslovanja

Uporaba spletne trgovine

Uporabnik za uporabo komunikacijskega sredstva, ki je potrebno za dostop do storitev ponudnikove spletne strani, ne trpi noben drugih stroškov, razen osnovne tarife, ki jo običajno plačuje.

 

Uporabnik je dolžan spletno trgovino uporabljati zakonito in na način, skladen z namenom spletne trgovine. Vzdržati se mora vseh ravnanj, ki bi posegli v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, verskih ali drugih čustev.

 

Če uporabnik ne upošteva navodil iz zgornjega odstavka, mu ponudnik lahko začasno onemogoči dostop do spletne trgovine. Če uporabnik kršitev ponavlja, lahko ponudnik podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji, trajno izbriše in mu prepreči nadaljnjo uporabo spletne trgovine.

 

Celotna vsebina spletne trgovine, ne glede na obliko (besedila, slike, video itd.), je avtorskopravno zaščitena. Prepovedana je kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene v spletni trgovini, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika. Uporaba vsebine je dovoljena za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.