Pogoji poslovanja

Veljavnost in uporaba splošnih prodajnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo na vseh straneh, podstraneh in sestavnih delih spletne trgovine Bistravoda nahaja na spletnem naslovu www.eco-bistravoda.si  je z njimi dolžan seznaniti pred vsako uporabo spletne trgovine.

 

Pri vsaki uporabi spletne trgovine se šteje, da se je uporabnik v celoti seznanil s temi splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Z njimi je zavezan pri vsakem dejanju v povezavi z uporabo spletne trgovine Bistravoda.
Ti splošni pogoji so v skladu s pravom Republike Slovenije in pravno ureditvijo Evropske unije.

 

Splošni pogoji so vsakomur dostopni na spletnem naslovu www.eco-bistravoda.si.
Upravljalec spletne trgovine Bistravoda je podjetje Bistra Voda d.o.o., IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec (v nadaljevanju ponudnik).

 

Uporaba spletne trgovine

Uporabnik za uporabo komunikacijskega sredstva, ki je potrebno za dostop do storitev ponudnikove spletne strani, ne trpi noben drugih stroškov, razen osnovne tarife, ki jo običajno plačuje.

 

Uporabnik je dolžan spletno trgovino uporabljati zakonito in na način, skladen z namenom spletne trgovine. Vzdržati se mora vseh ravnanj, ki bi posegli v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, verskih ali drugih čustev.

 

Če uporabnik ne upošteva navodil iz zgornjega odstavka, mu ponudnik lahko začasno onemogoči dostop do spletne trgovine. Če uporabnik kršitev ponavlja, lahko ponudnik podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji, trajno izbriše in mu prepreči nadaljnjo uporabo spletne trgovine.

 

Celotna vsebina spletne trgovine, ne glede na obliko (besedila, slike, video itd.), je avtorskopravno zaščitena. Prepovedana je kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene v spletni trgovini, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika. Uporaba vsebine je dovoljena za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

 

Kdo lahko opravi nakup in registracija

Registracija je prostovoljna in stvar odločitve uporabnika. Registriran uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

 

Za nakup registracija ni potrebna. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez opozorila ali obvestila spremeni pogoje za dostop in uporabo spletne trgovine.

 

Nakup preko spletne trgovine Bistravoda je dovoljen le poslovno sposobnim osebam in osebam, ki imajo za nakup ustrezno dovoljenje pooblaščenih oseb.

 

Potek nakupa

Cene izdelkov so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. V kolikor so stroški dostave vključeni v cenah, je to jasno razvidno v spletni trgovini.

 

Uporabnik se v postopku nakupa, pred oddajo ponudbe, seznani z bistvenimi lastnostmi blaga, s ceno blaga, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami, z dostavo (roki, stroški,idr.) in z možnostjo plačila.

Slike izdelkov so simbolične.

 

Potrdilo o naročilu

Uporabnikovo naročilo je poslano na e-naslov ponudnika. S prejemom  tega naročila se šteje, da je uporabnik oddal ponudbo za nakup določenega izdelka, ki ga zavezuje.

 

Ko uporabnik prejme potrdilo o naročilu, je pogodba med strankama sklenjena.

 

Spletna trgovina Bistravoda si pridržuje pravico, da v primeru sprememb v ponudbi, o katerih uporabnik pred oddajo naročila ni bil obveščen, uporabniku ponudi novo ponudbo, ki jo pošlje na njegov e-naslov.
Če uporabnik spremenjene ponudbe ne sprejme, se šteje, da posel ni bil sklenjen.

 

Pogodba

Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in ima veljavo pisne pogodbe. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.
Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom veljajo določbe teh splošnih pogojev ter določila pogodbe, ki jo uporabnik na svoj elektronski naslov prejme v taki obliki, da jo lahko hrani ter kasneje uporablja.

 

Način plačila

Blago je možno plačati na več načinov:

  • Po povzetju (fizične osebe)
  • Po predračunu (poslovni subjekti)

 

Varnost nakupa in varstvo osebnih podatkov

Kupovanje preko spletne trgovine Bistravoda je varno. Vsi podatki o kupcu se uporabljajo izključno za namen nakupa in obveščanja kupca.
Ponudnik o uporabnik zbira naslednje podatke: ime, priimek in naslov za dostavo, telefonska številka za morebitno preverjanje podatkov naročila ter  elektronski naslov za obveščanje o poteku nakupa in novostih na spletni strani.
Uporabnik se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki uporabljani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik od uporabnikov nikoli ne zahteva podatkov o uporabniških imenih in osebnih geslih.

 

Dostava

Naročila, opravljena od ponedeljka do petka v delovnem času podjetja, bodo posredovana v roku treh delovnih dni.

Ob nakupu ene stekleničke vam obračunamo poštnino v vrednosti 1,5 eur + DDV - velja le za fizične osebe. Ob nakupu dveh ali več stekleničk pa je poštnina brezplačna - velja le za fizične osebe.
Poštnina za pravne osebe velja,da se poštnina obračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Ponudnik blago pošlje v posebni embalaži, primerni za dostavo. Blago bo odposlano preko storitev Pošte Slovenije oz. dostavne službe ponudnika. Ponudnik bo uporabniku dostavil tudi vse potrebne dokumente v zvezi z nakupom.

 

 

Odstop od pogodbe - Vračilo

Vračilo blaga:

Politika vračanja izdelkov, kupljenih na spletni strani eco-bistravoda.si, je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Reklamacije:

Če je prejeti izdelek neuporaben ali poškodovan, ga lahko v 15 dneh pošljete na naš naslov: Bistra Voda d.o.o.,  IOC Zapolje III/12, 1000 Ljubljana. Prosimo, da pošiljki priložite kopijo računa in natančen opis poškodbe oz. napake izdelka.
Če neustreznost izdelka izhaja iz vašega nepravilnega ravnanja, izdelka nismo dolžni zamenjati.

Odstop od naročila in vračilo blaga:

Od naročila lahko odstopite v 15 dneh od dneva prejema blaga.

Nerabljeno in nepoškodovano blago v originalni embalaži  morate v celoti vrniti prodajalcu v 15 dneh po poslanem obvestilu o odstopu od naročila (razen v primeru, da je blago uničeno, pokvarjeno ali izgubljeno po krivdi tretje stranke). Vračilu obvezno priložite kopijo originalnega računa.
Izdelek je možno zamenjati tudi, če vam ne ustreza in sicer v 15 dneh po prejemu, pri čemer ste dolžni poravnati vse morebitne dodatne stroške. Menjava je možna samo enkrat.

Kupnino za vrnjene izdelke vam najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o odstopu povrnemo na vaš transakcijski račun ali s poštno nakaznico oziroma vam jo po dogovoru štejemo kot dobropis pri naslednjem nakupu.
Stroške vračila blaga nosi kupec. Če je kupec vrnil blago neupravičeno, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa mora povrniti nastale stroške. Kupec mora vrniti blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo.

Izdelke lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov:

Bistra Voda d.o.o., IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec

Delovni čas:

od ponedeljka do petka od 8. do 16.ure, sobota, nedelja in prazniki zaprto.
Politika vračanja izdelkov, kupljenih v spletni trgovini eco-bistravoda.si, je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Na gornji naslov ali po e-pošti info@eco-bistravoda.si nam lahko pošljete tudi svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

 

Izključitev odgovornosti

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico, da je delovanje spletnega mesta lahko onemogočeno in s tem ovirano poslovanje preko spletne trgovine zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Ponudnik ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu na njegovi strojni ali programski opremi zaradi opravljanja storitev preko spletne trgovine Bistravoda.  Uporabnik je sam dolžan poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Vsebina, ki jo na spletno trgovino pošljejo uporabniki, ne odraža stališč ponudnika in ponudnik zanjo ne odgovarja.
Registriran uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo v spletno trgovino (e-pošta, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati registriranemu ponudniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

 

 

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropske unije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ti splošni pogoji veljajo od 18.3.2011.