Pogoji poslovanja

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropske unije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ti splošni pogoji veljajo od 18.3.2011.